Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

81-519 Gdynia , ul. Powstania Styczniowego 9b

Poszukuje osobę na stanowisko:

 Głównego Księgowego

Warunki wymagane:

 1. posiadanie minimum wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określonego w art. 54 Ustawy o finansach publicznych tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
 2. praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa rachunkowego i podatkowego oraz innych zagadnień związanych z księgowością i finansami publicznymi,
 3. preferowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego Księgowego lub Samodzielnego Księgowego w sektorze publicznej ochrony zdrowia,
 4. biegła znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel oraz mile widziana znajomość programu InfoMedica,
 5. umiejętność zarządzania zespołem
 6. bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, chęć dalszego rozwoju,
 7. łatwość nawiązywania relacji, komunikatywność

Obowiązki

 1. prowadzenie gospodarki finansowej szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami,
 2. zarządzanie płynnością szpitala oraz bieżącymi płatnościami,
 3. kontrola i analiza kont księgowych,
 4. nadzór nad sporządzaniem, przyjmowaniem, obiegiem, księgowaniem, archiwizowaniem i kontrolą dokumentów księgowych,
 5. zamykanie miesięcznych i rocznych okresów księgowych, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego , bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową
 6. sporządzanie raportów i analiz finansowych i innych na potrzeby Dyrekcji i Kierownictwa szpitala,
 7. opracowanie oraz aktualizacje przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zasad rachunkowości szpitala, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 8. koordynowanie pracy zespołu,
 9. współpracę z instytucjami zewnętrznymi – organem założycielskim, bankami, urzędami i innymi instytucjami,

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • możliwość wdrażania swoich pomysłów, mających na celu usprawnienie obszaru finansów
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji

 

Wynagrodzenie

Od 7 tys. do 8 tys. brutto miesięcznie

Aplikacje i CV prosimy przesyłać na adres e-mail Działu kadr : rkulesza@ucmmit.gdynia.pl.

Pozostałe oferty z tego samego miasta