Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie przy ul. Zamkowa 20a, 55-140 Żmigród lub e-mailem: smzmigrod.kadry@wp.pl w terminie do 31.12.2023 roku.

close