Kandydaci, aplikujący na stanowisko Głównego Księgowego, proszeni są o składanie ofert wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w formie papierowej, w Biurze Dyrektora Instytutu Sportu - PIB w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór — Główny Księgowy”;
  • drogą elektroniczną na adres: praca@insp.waw.pl, wpisując w tytule „Nabór Główny Księgowy”;
  • formularz aplikacyjny na portalu pracuj.pl.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego terminu zakreślonego na dzień 24.11.2023 r., do godziny 00:00. Liczy się data wpływu dokumentów złożonych w formie papierowej osobiście. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną za datę jego złożenia uważa się datę otrzymania wiadomości elektronicznej.

Pozostałe oferty z tego samego miasta