Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
Telefon do kontaktu:
12 386 52 13 Sekcja Kadr i Płac
e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

close