Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY ” do Biura Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

close