Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp.z o.o. w Gdańsku ul. Wałowa 27

zatrudni rzetelną i odpowiedzialną osobę na stanowisku

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w wymiarze 3/4 etatu.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość,finanse,ekonomia)
 2. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na adekwatnym stanowisku w placówce medycznej
 3. innowacyjność
 4. przestrzeganie terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań
 5. umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej
 6. mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia
 7. praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowego
 8. mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima

 

Oferujemy pracę w stabilnej firmie, życzliwy i profesjonalny zespół pracowników, wynagrodzenie do uzgodnienia w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty proszę przesyłać na adres e-mail kadry@pzoz.com.pl

Wybrane w procesie rekrutacji osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w telefonicznie uzgodnionym terminie.

Gdańsk 04.09.2019r.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@pzoz.com.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy.
 5. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 6. Złożenie aplikacji traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisu prawa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości dane będą przechowywane przez rok lub do dnia wycofania zgody.
 8. Kandydat do pracy ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.
 9. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydat do pracy ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także ma prawo do przenoszenia danych. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe oferty z tego samego miasta