Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko główny księgowy" należy złożyć osobiście w siedzibie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi przy al. S. Wyszyńskiego 86, w sekretariacie lub przesłać na adres:

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

94-050 Łódź

w terminie do dnia: 10 marca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi 11 marca 2022 r. o godz. 12.00

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close