Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV

na adres: Małgorzata Brzozowska, Sekretariat, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn lub

na adres e-mail: M.Brzozowska@ibles.waw.pl do dnia 25 czerwca 2021 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.