Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumkrakowa.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.12.2020 r. z adnotacją: "Oferta na stanowisko: główny księgowy”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta