Aplikuj do: 16 grudnia 2020
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71834" na adres: Oferty należy składać w siedzibie Biura do spraw Substancji Chemicznych, 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34 w dni robocze w godz. 9:00-15:00 lub pocztą.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (42) 28-35-400
lub mailowego na adres: biuro@chemikalia.gov.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/chemikalia
Dokumenty należy złożyć do: 16.12.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Pozostałe oferty z tego samego miasta