Dokumenty należy złożyć drogą mailową kadry@ierigz.waw.pl lub osobiście w Sekretariacie Instytutu (00-002 Warszawa ul. Świętokrzyska 20, pokój 212) do dnia 15.07.2024 (decyduje data wpływu dokumentów).

Pozostałe oferty z tego samego miasta