Aplikacje (CV + dokumenty potwierdzające kwalifikacje) prosimy przesłać do dnia 15.01.2024 na adres kadry@rolmax.com.pl lub dostarczyć do siedziby firmy ul. Koszarowa 19 14-240 Susz

close