Oferty należy złożyć do dnia 31 grudnia 2021 r. w siedzibie Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie (46-100) ul. Reymonta 8 z dopiskiem: „konkurs na głównego księgowego” .
W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do spółdzielni.