Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw.kilon@kancelariabuchalter.pl, listem poleconym, kurierem bądź osobiście na adres:

Kancelaria Biegłego Rewidenta BUCHALTER sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 11/3 lok. 2, 15-443 Białystok.

Osoby zakwalifikowanie do rozmowy rekrutacyjnej zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o jej terminie.

Pozostałe oferty z tego samego miasta