Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny Specjalista, Specjalista, Starszy inspektor lub Inspektor ds. finansowo-księgowych
(odpowiednio do kwalifikacji, stażu i doświadczenia zawodowego)
w Zespole Finansowo-Księgowym (wymiar czasu pracy 1 et. – umowa o pracę)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 14.08.2023 r.

W wyniku naboru możliwe jest zatrudnienie kandydata na ww stanowisku – po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych.
Szczegóły naboru na stronie OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – BIP/Praca– Pełna treść ogłoszenia dostępna na:
https://opsochota.bip.um.warszawa.pl/NR/exeres/BD7EDBD6-F94A-4CA0-861E-E9C262D9D9B3,frameless.htm

Numer Ogłoszenia 9/2023

Pozostałe oferty z tego samego miasta