OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów

Warszawa, wrzesień 2007 r.

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce we współpracy z partnerami francuskimi CNCC/OEC Krajową Izbą Biegłych Rewidentów i Organizacją Ekspertów Księgowych zapraszają na:

zajęcia warsztatowe „Łączenia i przejęcia firm - ujęcie w sprawozdaniu"

zajęcia seminaryjne „Badanie połączeń jednostek gospodarczych"

wykładowcą będzie pan Marc Konczaty - biegły rewident małych i średnich przedsiębiorstw, ekspert odpowiedzialny za dokumentację poświęconą zleceniom prac na zewnątrz, konsolidację i przygotowanie informacji finansowej oraz dokumentów referencji spółek notowanych na giełdzie, wykładowca uniwersytecki przedmiotów: audyt, system podatkowy z przeznaczeniem dla ekspertów księgowych oraz tworzenie przedsiębiorstwa

 • zajęcia odbędą się w dniach 12-15 listopada 2007 r. w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa al. Jana Pawła II 80,
 • wykładowa będzie korzystał z pomocy dwóch tłumaczy,
 • zajęcia obejmują 32 godziny dydaktyczne,
 • słuchacze otrzymają materiały szkoleniowe w języku polskim,
 • koszt udziału w szkoleniu wynosi 620,- zł,
 • liczba uczestników jest ograniczona (40 osób),
 • zakwaterowanie dla uczestników spoza Warszawy we własnym zakresie.


Udział w szkoleniu będzie spełnieniem obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w zakresie dwóch modułów (blok Rachunkowość i blok Rewizja finansowa - Uchwała 562/45/2007 KRBR z dnia 22 maja 2007 r.)

Informacji udziela:

Ewa Żyżelewicz tel. (022) 635-10-40, (022) 635-14-77

e-mail: ewa.zyzelewicz@kibr.org.pl

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE