Rekomendacja udzielona przez SKwP ma na celu jedynie ułatwienie potencjalnym nabywcom wyboru odpowiedniego produktu programowego spośród wielu oferowanych na rynku. Nie zwalnia to nabywcy od odpowiedzialności za dokonany wybór i zastosowanie takiego produktu, który najlepiej odpowiada celom, potrzebom i warunkom nabywcy.

Wobec często pojawiających się wątpliwości wyjaśniamy, że wydawana przez SKwP rekomendacja nie ma charakteru certyfikatu/atestu. Rekomendacja jest bowiem raczej pozytywną opinią na temat poprawności i prawidłowości działania produktu oraz jego użyteczności w praktyce. Rekomendacja w przeciwieństwie do certyfikatu/atestu - który ma charakter urzędowego dopuszczenia produktu do użytku - nie daje gwarancji braku ujemnych skutków stosowania produktu.

Wszelkich informacji w sprawach rekomendacji udziela:

Biuro Usług Informatycznych SKwP sp. z o. o.
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
(0-22) 831-35-57
poczta@buiskwp.pl

Poniższa tabela zawiera listę systemów informatycznych przeznaczonych do stosowania w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rekomendacje te odnoszą się jedynie do wymienionych poniżej zweryfikowanych wersji produktu programowego.

Lp. Nazwa produktu programowego Data udzielenia rekomendacji Firma występująca o rekomendacje
31 IFS Cloud w wersji 23R1 13.12.2023 IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
30 Streamsoft Prestiż w wersji 10.3 24.11.2021 Streamsoft Sp. z o.o. Zielona Góra
 29  IFS Applications w wersji 10  21.08.2019  IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
28  IFS Applications w wersji 9  18.01.2017  IFS Industrial & Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
27 Impuls EVO 07.10.2015 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.
26 IFS Applications w wersji 8 08.10.2013 Industrial&Financial Systems Poland Sp. z o.o. Warszawa
25 Papirus SQL dla modułów: Finansowo-Księgowy w wersji 2.07.10.00 Rejestry Faktur w wersji 1.05.46.20 19.03.2013 SOFHARD S.A. Płock
24 IFS Applications w wersji 7.5 20.04.2009 Industrial&Financial Sytems Poland Sp. z o.o. Warszawa
23 Oracle e-Business Suite, wersja 12 23.09.2008 Oracle Polska Sp. z o.o. Warszawa
22 IMPULS,  wersja 5 17.12.2007 BPSC S.A. Chorzów
21 SIMPLE.ERP w zakresie modułu Majątek Trwały w wersji 5.00a 04.09.2007 SIMPLE S.A. Warszawa
20 EuroBankNet w wersji e06 16.01.2007 SoftNet Sp. z o. o. Kraków
19 SIMPLE.ERP, moduł Finanse i Księgowość w wersji 5.0 16.01.2007 SIMPLE. S.A  Warszawa
18 RAMZES Amortyzacja, wersja 05.28.06 22.11.2005 Ramzes Sp. z o. o. Warszawa
17 CDN OPT!MA , wersja 8.6. 23.08.2005 COMARCH SA Kraków
16 SAP Business One, wersja 7.6 15.02.2005 SAP Polska Sp. z o. o. W-wa
15 WF-FaKir, wersja 6.10.5 i WF-bEST, wersja 6.10.3 15.02.2005 WA-PRO Sp. z o.o.
14 RAMZES- Księgi Handlowe, wersja 01.25.01. 16.11.2004 Ramzes Sp. z o. o. Warszawa
13 SAP Business One, wersja 7.5 31.08.2004 SAP Polska Sp. z o. o. W-wa
12 „System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE”, moduł Finanse i Księgowość, wersja 15.05 18.11.2003 PHU „DIGIT-LAND W. Wierzba Kraków
11 „Finanse i Księgowość- forte”, wersja 5.00 04.02.2003 MATRIX Pl. Warszawa
10 SKOP-FK, wersja 6.1. 14.05.2002 Bytomska Spółka Informatyczna COIG 4 Sp. z o. o. Bytom
9 „System Ekonomiczno-Finansowy Pro-FIN”, wersja 3.30 10.09.2001 Pro-Test S.A. Warszawa
8 IFS FINANSE 10.09.2001 Indutrial&Financial System
7 SAP R/3 – moduły FI (GL, AP,AR, AA, BL) + CO (OM-CEL, OM-CCA, OM-OPA, OM-IS, PC-OBJ) wersja 4.6C 20.07.2001 SAP Polska Sp. z o. o. W-wa
6 „NOVUM BANK”, wersja 4GL 19.12.2000 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o. o. w Łomży
5 IMPULS-BPSC, podsystem FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ-KOSZTY, wersja 4.2. 19.12.2000 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych BPSC Katowice
4 ADAPTIX/FK, wersja 108A 19.09.2000 „MaWi” Ag. Informat.. Kraków
3 FIKS system finansowo-ksiegowy, wersja 8.14. 14.09.1998 Makcrosoft S.A. Warszawa
2 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY FKX WERSJA 7.24.026. 22.06.1998 Prokom Softwore Sp. z o. o. Gdynia
1 SIMPLE-FK, wersja 4.50 (a) 04.03.1996 SIMPLE