Rada Pracodawców została powołana jako stała komisja przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rada spełnia funkcje doradcze w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie rozwoju zawodów związanych z rachunkowością.