Wiesław Świstak, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku w latach 1995-1998.

Wiesław Świstak urodził się 29 listopada 1944 r. w Białymstoku. W szeregi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wstąpił w 1966 roku  i cały czas aktywnie uczestniczył w jego działalności.

Jako młody wyróżniający się członek Stowarzyszenia Księgowych, w 1978 roku został wybrany do Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku i był członkiem Zarządu nieprzerwanie przez 35 lat.

W latach 1983-1995 (przez kolejne 3 kadencje) pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku, a na kadencję 1995-1998 wybrany został prezesem Zarządu.

W kadencji, w której był prezesem Zarządu Oddziału, kontynuowano porządkowanie struktur organizacyjnych Oddziału, powołując m.in. Klub Księgowych w Łomży, który następnie został przekształcony w Oddział Terenowy. Dzięki jego inicjatywie działalność Stowarzyszenia Księgowych rozszerzona została na teren byłego województwa łomżyńskiego, w którym struktury SKwP dotychczas nie funkcjonowały.

Lata 1995-1998 to także okres dynamicznego rozwoju działalności edukacyjnej Oddziału Okręgowego. Zanotowano trzykrotny wzrost liczby organizowanych kursów oraz znacznie wzrosła ilość przeprowadzonych nieodpłatnych odczytów w ramach działalności statutowej Oddziału na rzecz członków.

W latach 1999-2013 Wiesław Świstak jako członek Zarządu Oddziału, przewodniczył Komisji współpracy z organizacjami zewnętrznymi. W tym okresie podpisane zostały i są nadal realizowane Porozumienia o współpracy z 5 organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z regionu podlaskiego.

W uznaniu zasług, w dniu 23 czerwca 2007 roku XIX Krajowy Zjazd Delegatów nadał Wiesławowi Świstakowi godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Swoje życie zawodowe związał ze służbami finansowo-skarbowymi. Pełnił funkcję między innymi: naczelnika Urzędu Skarbowego w Białymstoku, a później dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku. Dzięki Jego zaangażowaniu współpraca pomiędzy SKwP a skarbowymi jednostkami administracyjnymi, w zakresie wspomagania działalności szkoleniowej, układała się wręcz wzorowo.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloma odznaczeniami państwowymi, a także złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Wiesław Świstak, pełniąc obowiązki społeczne we władzach Oddziału Okręgowego wykazał się szczególną inicjatywą i zaangażowaniem  w realizacji celów Stowarzyszenia, przez co przyczynił się znacznie do jego rozwoju.

Wiesław Świstak zmarł 29 czerwca 2013 roku w Białymstoku.

Opracował: Oddział Okręgowy SKwP w Białymstoku