Tadeusz Tylewski, przez całe swoje życie zawodowe był związany ze służbą finansowo-księgową. Jego działalność trwale przyczyniła się do rozwoju Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, jak i w całym Stowarzyszeniu, za co na Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP w 1995 r. przyznano Mu godność Członka Honorowego SKwP. Za swoje dokonania został uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym m.in. Komandorskim i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Złotą Odznakę „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” oraz wiele innych odznaczeń regionalnych.

 

 

Tadeusz Tylewski urodził się 3 maja 1923 r. w Poznaniu. W 1939 r. ukończył w Poznaniu Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako urzędnik miejski w administracji teatrów poznańskich. Po wojnie w 1946 r. ukończył Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i rozpoczął w tym mieście studia ekonomiczne w Akademii Handlowej, które ukończył w 1948 r., zdobywając dyplom nauk handlowych. W 1950 r. uzyskał tytuł magistra nauk ekonomiczno-handlowych.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podjął w 1948 r. pracę w Centrali Rybnej w Poznaniu na stanowisku samodzielnego księgowego a w 1951 r. awansował na głównego księgowego w Centrali Artykułów Gospodarstwa „Arged” w Poznaniu. Na tym stanowisku pracował do 1967 r. W związku z utworzeniem przez Zarząd Główny SKwP Usługowego Zakładu Rachunkowości (UZR) w Poznaniu, z dniem 1 listopada 1967 r. Tadeusz Tylewski objął stanowisko Dyrektora Usługowego Zakładu Rachunkowości, którym kierował przez 26 lat.

UZR był jednostką niezwykle potrzebną dla księgowych. Prowadził prace badawcze, wykonywał opracowania na rzecz różnych przedsiębiorstw, a przede wszystkim wydawał przez wiele lat wysoko cenione „Materiały informacyjne dla służb finansowo-księgowych”. Ze względu na zły stan zdrowia Tadeusz Tylewski przeszedł w 1993 r. na emeryturę, pozostał jednak na stanowisku pełnomocnika Zarządu Głównego SKwP ds. UZR. Po przekształceniu w 1995 r. UZR w spółkę z o. o., został Przewodniczącym jej Rady Nadzorczej.

Tadeusz Tylewski przez całe swoje życie zawodowe był związany ze służbą finansowo-księgową. Dzięki szerokiej wiedzy teoretycznej, wnikliwemu umysłowi i bogatemu doświadczeniu reprezentował najwyższy poziom w zawodzie. Od 1961 r. był dyplomowanym biegłym księgowym, przez wiele lat był również biegłym sądowym przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Prowadził zajęcia z rachunkowości na szkoleniach organizowanych przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wielokrotnie miałem przyjemność prowadzenia zajęć z Tadeuszem Tylewskim. W czasie przerw nigdy nie mógł spokojnie wypić herbaty, ponieważ ciągle był zasypywany przez słuchaczy licznymi, ważnymi pytaniami. Był także egzaminatorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla dyplomowanych biegłych księgowych przy Ministrze Finansów.

Tadeusz Tylewski był członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od reaktywacji Oddziału w Poznaniu w 1957 r., będąc jedną z aktywnych osób w procesie powoływania na nowo Oddziału. Przez wiele lat pełnił, zarówno we władzach Oddziału Wielkopolskiego jak i w organach centralnych Stowarzyszenia, wiele odpowiedzialnych funkcji. Był w latach 1987-1995 członkiem Zarządu Głównego SKwP, członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia oraz Wiceprezesem Zarządu Głównego SKwP w latach 1992-1995.

Jego działalność trwale przyczyniła się do rozwoju Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, jak i w całym Stowarzyszeniu, za co na Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP w 1995 r. przyznano Mu godność Członka Honorowego SKwP. Za swoje dokonania został uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, w tym m.in. Komandorskim i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również Złotą Odznakę „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” oraz wiele innych odznaczeń regionalnych.

Tadeusz Tylewski zmarł 18 maja 2011 r. w Poznaniu.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu