Stanisław Klepacki, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w latach 1995-2006, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w latach 2007-2017. 

Stanisław Klepacki urodził się 15 listopada 1933 roku w Dudkach, ówczesne województwo białostockie. W szeregi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wstąpił w 1965 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczył w jego działalności. Jako wyróżniający się członek Stowarzyszenia Księgowych, w 1971 roku został wybrany na zastępcę przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, funkcję tę pełnił przez dwie kadencje.

 

W latach 1983 – 1986 był zastępcą prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku SKwP, a na trzy kolejne kadencje (w latach 1995-2006) został wybrany przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Następnie przez trzy kadencje (2007-2017) sprawował funkcję przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

W 1967 roku uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, a następnie biegłego rewidenta, przez 49 lat wykonywał czynności biegłego sądowego z zakresu księgowości.

Stanisław Klepacki był również aktywnym działaczem Regionalnego Oddziału KIBR, w tym pełniąc przez trzy kadencje funkcje we władzach Regionalnego Oddziału.

Życie zawodowe związał ze służbami finansowo-księgowymi. W latach 1958-1971 pełnił funkcje kierownicze w Wydziale Finansowym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, następnie przez 35 lat był  głównym księgowym w jednej z dużych, białostockich firm produkcyjnych, służąc merytoryczną pomocą młodym księgowym oraz umożliwiając zdobycie praktyk przyszłym adeptom zawodu.

Przez 17 lat (1970-1987) Stanisław Klepacki pracował jako wykładowca rachunkowości w Zaocznym Technikum Ekonomicznym, przygotowując liczne, nowe kadry do pełnienia zadań księgowych w wielu podlaskich firmach. Dzięki dużej wiedzy, umiejętności jej przekazywania i zaangażowaniu był cenionym nauczycielem.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony został  w 1978 roku Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”  oraz w 2014 roku Złotą Odznaką Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Stanisław Klepacki otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Srebrną  i Złotą Odznakę Zasłużony Białostocczyźnie.

Stanisław Klepacki pełniąc obowiązki społeczne we władzach SKwP Oddziału Okręgowego w Białymstoku wykazał się szczególną inicjatywą i zaangażowaniem w realizacji celów Stowarzyszenia, przez co przyczynił się do jego rozwoju.

Stanisław Klepacki zmarł 4 grudnia 2017 roku w Białymstoku.

Opracował: Oddział Okręgowy SKwP w Białymstoku