Piotr Nawrocki, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wiceprezes Zarządu i wieloletni działacz Oddziału Okręgowego w Kielcach, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

Urodził się 28 maja 1933 roku w Nowej Słupi.

Po ukończeniu w Lublinie szkoły średniej zawodowej w 1952 roku otrzymał, obowiązujący w tamtych czasach, nakaz pracy w Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Kielcach. Został przydzielony do pracy w księgowości, co, jak sam wspominał, było bardzo trudnym wyzwaniem, gdyż kierunek jego zawodowego wykształcenia nie miał nic wspólnego z rachunkowością. Ponadto prymitywne w owym czasie narzędzia i proste techniki księgowania były dla młodego kandydata na księgowego mało interesujące i uciążliwe. Następnie pracował jako księgowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego w Kielcach, a od roku 1965 do chwili przejścia na zasłużoną emeryturę był zatrudniony na stanowisku głównego księgowego w kieleckich firmach takich jak: Filmos, Centrala Nasiennna, Zakład Usług Radiowo-Telewizyjnych, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a także  Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Współzawodnictwo pomiędzy koleżankami i kolegami z pracy, chęć udowodnienia wszystkim, że „ja też coś potrafię” pozwoliły mu zdobyć większe doświadczenie, a późniejszy postęp techniczny zmotywował do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Podnosząc swoje umiejętności zawodowe, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę zawodową  doskonalił  na różnych kursach, konferencjach i seminariach  organizowanych przez kielecki Oddział, jak również biorąc udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych, organizowanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie rachunkowości, regularne kursy i szkolenia organizowane przez Kielecki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyczyniły się do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Po zdaniu stosownych egzaminów w 1964 roku uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, a od 1991 roku, z chwilą utworzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, uzyskał tytuł biegłego rewidenta.

Piotr Nawrocki zasłużył się w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jako wieloletni działacz Oddziału Okręgowego w Kielcach. W latach 1998-2006 i 1991-1994 był wiceprezesem Zarządu, a przez dwie kadencje jego członkiem. W latach 1974-1977 i 1983-1986 przewodniczył Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W latach 2007-2010 był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Ponadto był jednym z inicjatorów powołania spółki audytorskiej w Kielcach ze 100% kapitałem Stowarzyszenia i jej pierwszym prezesem.

Za długoletnią zaangażowaną pracę społeczną został wyróżniony licznymi odznaczeniami regionalnymi, resortowymi i państwowymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Za zasługi dla Finansów PRL”, Odznaką Złotą z Diamentem „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.

Zmarł 19 sierpnia 2019 roku. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach.

Odszedł człowiek wielkiego serca, bez reszty oddany sprawom Stowarzyszenia i środowiska zawodowego księgowych.

 

Opracowała Anna Ślewa na podstawie wspomnień Pana Piotra Nawrockiego opublikowanych w Biuletynie okolicznościowym wydanym w styczniu 2007 r. przez SKwP O.O. w Kielcach z okazji  50 lat Oddziału Kieleckiego, oraz danych umieszczonych w Biuletynie okolicznościowym z 2017 r., wydanym z okazji 60 lat Oddziału Okręgowego w Kielcach.