Zygmunt Młynarczyk

W dniu 30 grudnia 2017 roku w wieku 89 lat odszedł od nas na zawsze Zygmunt Młynarczyk – długoletni prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi – magister ekonomii (1959) – dyplomowany biegły księgowy (1967) – biegły rewident (1992). Czynny zawodowo od 1949 roku w dziedzinach księgowości, finansów i organizacji w przemyśle maszynowym – od 1959 roku główny księgowy przedsiębiorstwa. Z powołania Ministra Przemysłu Ciężkiego w latach 1967-1982 zajmował stanowisko głównego księgowego w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Włókienniczych „Polmatex” w Łodzi, a następnie w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Przemysłu Maszyn Włókienniczych. W latach 1988-2000, pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i finansowych – głównego księgowego w Zarządzie Inwestycji Akademii Medycznej w Łodzi.

Wieloletni praktyk, o dużej inicjatywie organizacyjnej, zaangażowany na każdym etapie zmian i transformacji gospodarczych we wprowadzaniu postępowych rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej i rachunku kosztów z zastosowaniem mechanizacji i automatyzacji przetwarzania danych oraz systemów informatycznych.

W okresie 1975-1987 był członkiem i przewodniczącym (1980-1982) Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Zjednoczenia Producentów Maszyn Włókienniczych „Intertextilmasz”.

Zygmunt Młynarczyk był członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1964 roku, zaangażowanym w działalność Oddziału Okręgowego w Łodzi. Pełnił funkcje sekretarza i przez 20 lat prezesa Zarządu O/O w Łodzi SKwP, tym samym był Członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Od 2007 r. do chwili obecnej był członkiem Zarządu O/O w Łodzi. Swoje doświadczenie, zdolności organizacyjne i energię ukierunkował przede wszystkim na realizację zadań statutowych w zakresie szkolenia i współpracy z członkami zwyczajnymi oraz wspierającymi, uznając te działania jako podstawową misję Stowarzyszenia. W Zarządzie Głównym był w grupie inicjatorów nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi działalności SKwP.

W ramach działalności edukacyjnej angażował się również we współpracę z Katedrą Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

W roku 1992 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. Stojąc na czele Komitetu Organizacyjnego w listopadzie tego roku doprowadził do powołania Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi. Przez wiele lat pełnił również funkcję przewodniczącego Regionalnej Rady KIBR w Łodzi. Za pracę społeczną na rzecz samorządu biegłych rewidentów odznaczony został Złotą odznaką KIBR oraz Medalem KIBR.

W uznaniu za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele ważnych odznaczeń państwowych i resortowych, do których należą: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi, Złota Odznaka za Zasługi dla Finansów PRL, Złota i Srebrna Odznaka Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W uznaniu całokształtu pracy dla dobra Stowarzyszenia w 1999 roku Zygmunt Młynarczyk otrzymał godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 2015 roku został odznaczony Złotą z diamentem odznaką Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Efektami swojej pracy i postawą moralną Zygmunt Młynarczyk pozostawił trwały ślad w umysłach członków Stowarzyszenia, współpracowników i kolegów. Był zawsze życzliwym  i pełnym ciepła człowiekiem. Żegnamy prezesa, działacza i przyjaciela. Takim pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Napoleon powiedział: Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.

Żegnaj Panie Prezesie.

Zarząd i pracownicy Oddziału Okręgowego w Łodzi
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce