Mieczysław Ryszard Kłoczewski, do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wstąpił w 1958 r. W 1961 r. został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku. Funkcję te pełnił nieprzerwanie do 1995 roku. W latach 1984-1991 był również wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Za szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został odznaczony w 1977 roku złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". W 1995 r. otrzymał godność członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Za szczególne zasługi w pracy zawodowej i społecznej został także wyróżniony szeregiem odznaczeń państwowych, regionalnych i organizacyjnych.
Mieczysław Ryszard Kłoczewski, magister ekonomii, urodzony w dniu 20 marca 1924 r. w Łukowie (woj. podlaskie). Ojciec Michał, starszy przodownik przedwojennej policji, bestialsko zamordowany w Miednoje w czasie II wojny światowej. Matka Maria z domu Zabielska, gospodyni domowa, samotnie wychowywała pięcioro dzieci.
Szkołę podstawową ukończył w Łukowie. Następnie uczęszczał do Szkoły Handlowej także w Łukowie, którą ukończył w czasie okupacji.
W 1944 r. wcielony do Wojska Polskiego, ukończył Oficerską Szkołę Łączności w stopniu podporucznika, a następnie został mianowany Dowódcą Plutonu i wykładowcą Szkoły Podoficerskiej. Zdemobilizowany w 1946 r. W 1958 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie ze specjalnością rachunkowość i finanse przedsiębiorstw przemysłowych, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Pracę zawodową rozpoczął w czasie okupacji w Urzędzie Gminy w Łukowie. W latach 1946-1953 pracował w dziale księgowości w Zakładach Sprzedaży Tytoniu w Olsztynie. W 1953 r. podjął pracę w Zakładach Mięsnych w Białymstoku na stanowisku Głównego Księgowego. Od 1980 r. zajmował stanowisko dyrektora ds. Finansów i Informatyki. W 1991 r. odszedł na emeryturę.
W 1962 r. uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego. Wyrazem uznania dla jego kwalifikacji zawodowych było powołanie go w 1973 r. na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Księgowych, przy Ministrze Finansów. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1992 r.
W 1973 r. został wpisany na listę rzeczoznawców rachunkowości w Usługowym Zakładzie Rachunkowości SKwP w Poznaniu.
W 1992 r., po utworzeniu samorządu biegłych rewidentów, współtworzył powstanie Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku. Był jego przewodniczącym od chwili utworzenia aż do chwili śmierci.
Od 1999 r. mocą wyboru na IV Krajowym Zjeździe KIBR pełnił funkcję członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego KIBR.
Mieczysław Ryszard Kłoczewski do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wstąpił w 1958 r. W 1961 r. został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku. Funkcję te pełnił nieprzerwanie do 1995 roku. W latach 1984-1991 był również wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Od 1963 r. prowadził wykłady z rachunkowości i dyscyplin pokrewnych, legitymując się pedagogicznym egzaminem państwowym. Swoje wiadomości i doświadczenia przekazywał kolejnym pokoleniom księgowych na kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych. Był także wykładowcą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Swoją wiedzę przekazywał także, będąc członkiem Rady Programowej czasopisma „Rachunkowość".
Za szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został odznaczony w 1977 roku złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". W 1995 r., decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP, otrzymał godność członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Za szczególne zasługi w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony szeregiem odznaczeń państwowych, regionalnych i organizacyjnych: Medal za udział w walce o Berlin (1972 r.), złota odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1972 r.), odznaka Zasłużony pracownik przemysłu spożywczego i skupu (1974 r.), złota odznaka honorowa TNOiK (1976 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1976 r.), złota odznaka za zasługi dla finansów PRL (1977 r.), złota odznaka Zasłużony Białostocczyźnie (1977 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1979 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979 r.), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.), Odznaka za zasługi dla województwa suwalskiego (1986 r.), Medal Rodła (1987 r.), odznaka za zasługi dla województwa łomżyńskiego (1987 r.), złota odznaka Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju (1989 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.).
Mieczysław Ryszard Kłoczewski, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku, uczestniczył we wszystkich zjazdach krajowych i okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Mieczysław Ryszard Kłoczewski był wielkim społecznikiem. Ze względu na tragiczną śmierć ojca należał do Rodziny Katyńskiej, której był aktywnym członkiem. Uczestniczył m.in. w otwarciu i poświęceniu polskiego cmentarza wojennego w Miednoje w 2000 r. Radą, doświadczeniem oraz finansowym wsparciem wspomagał Hospicjum w Białymstoku, Stowarzyszenie „Droga", „Nasz Dom" oraz „Dom Dobrego Pasterza".
Mieczysław Ryszard Kłoczewski był dobrym, wspaniałym człowiekiem, wielkim społecznikiem, zawsze gotowym przyjść z pomocą innym, oddany rodzinie.
Zmarł 7 marca 2003 r. w Białymstoku.

Opracowała: Teresa Sołowińska