Mieczysław Kapustka, dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju zielonogórskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Organizował w pionie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" koła branżowe. W sumie utworzył 24 koła, zrzeszające 1123 członków zwyczajnych. Prowadził działalność edukacyjną jako wykładowca zagadnień związanych z rachunkowością spółdzielni. Był cenionym praktykiem w dziedzinie rachunkowości spółdzielczej.

Całe życie poświęcił księgowości, pracując na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczych jednostkach gospodarczych oraz jako działacz i szkoleniowiec kadr księgowych w Oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Za Zasługi dla Finansów, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".
Mieczysław Kapustka urodził się 18 lutego 1927 r. w Beresteczku. Pochodził z rodziny chłopskiej. Zasłużony, wieloletni działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ceniony praktyk w dziedzinie rachunkowości spółdzielczej. Mieczysław Kapustka ukończył dziesięcioletnią Szkołę Ogólnokształcącą w Beresteczku w 1942 r. Kwalifikacje zawodowe zdobywał na: kursie księgowości włoskiej i amerykańskiej prof. Olszewskiego w Lublinie (1948 r.), kursie księgowości przebitkowej prof. Olszewskiego w Lublinie (1949 r.), kursie na uprawnienia samodzielnego księgowego małej spółdzielni CRS „Samopomoc Chłopska" (1949 r.), korespondencyjnym kursie maturalnym z zakresu Gimnazjum i Liceum Handlowego w Poznaniu (1951 r.), zaocznym studium nowego prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i procesowego Zrzeszenia Prawników Polskich (1968 r.), zaocznym kursie Organizacji i Kierownictwa dla kadry WZGS „Samopomoc Chłopska" Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Warszawie. 
Mieczysław Kapustka podjął pracę zawodową jako księgowy w powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Czarnkowie w 1949 r. Jeszcze w tym samym roku awansował na stanowisko głównego księgowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Kuźnicy, następnie pracował w GS Siedlisko oraz PZGS Trzcianka. Do Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Zielonej Górze trafił 1 kwietnia 1954 r., jako instruktor objazdowy księgowości. W 1955 r. awansował na kierownika działu finansów, a 15 maja 1958 r. został głównym księgowym, którą to funkcję sprawował do przejścia na emeryturę w dniu 16.08.1990 r.
Po przejściu na emeryturę założył w dniu 1.09.1990 r. biuro rachunkowe „Zakład Usług Finansowo¬-Księgowych", które prowadził do 31.12.2002 r.
Mieczysław Kapustka w latach 1968 - 1994 pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze, w tym w latach 1978 - 1994 funkcję wiceprezesa Zarządu ds. edukacyjnych. W latach 1995 - 1998 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju zielonogórskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Organizował w pionie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" koła branżowe. W sumie utworzył 24 koła, zrzeszające 1123 członków zwyczajnych.
Mieczysław Kapustka prowadził działalność edukacyjną jako wykładowca zagadnień związanych z rachunkowością spółdzielni. Był cenionym praktykiem w dziedzinie rachunkowości spółdzielczej.
Całe życie poświęcił księgowości, pracując na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczych jednostkach gospodarczych oraz jako działacz i szkoleniowiec kadr księgowych w Oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze.
Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Za Zasługi dla Finansów, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".
Mieczysław Kapustka ożenił się z Jadwigą z domu Wiza. Mieli troje dzieci: córkę Danutę z zawodu inż. budownictwa, synów: Jana z zawodu ekonomista i Mirosława z zawodu elektronik.
Zmarł 30 czerwca 2008 r. w Zielonej Górze.

Opracował: Stanisław Gauza