Adam Kęsik (1959–2023)

Biegły rewident, ceniony wykładowca, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH), a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji. Zdobytą wiedzę teoretyczną pogłębiał w pracy
na stanowiskach podstawowego, średniego i wyższego szczebla zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Przez ponad 30 lat związany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – jako jego członek, wykładowca oraz działacz. Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji w różnych komisjach i kołach, zarówno na szczeblu okręgowym, jak i przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. Zawsze mocno zaangażowany w prace na rzecz całego środowiska księgowych.

W latach 1991 - 1995 oraz 2003 - 2023 był członkiem zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, a w latach 1999 - 2003 członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Zaś w latach 2003 - 2023 był członkiem Zarządu Głównego SKwP.

Równie mocno kojarzony był ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce jak i z samorządem biegłych rewidentów, z którym związany był od momentu jego powstania. Czynnie uczestniczył w pracach organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.
W latach 2007 -  2011 pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a w latach 2015 – 2023 był członkiem tejże Rady. Jako inicjator Komisji Nadzoru i jej pierwszy Przewodniczący opracował podstawy prowadzenia nadzoru samorządowego nad pracą biegłych rewidentów i firm audytorskich.