Adam Jarzembowski, przez całe życie zawodowe był ściśle związany ze środowiskiem księgowych, a przede wszystkim z Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu SKwP. W 1957 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego, którego celem była reaktywacja działalności Oddziału w Poznaniu. W Oddziale Okręgowym w Poznaniu pełnił wiele ważnych funkcji. Od 1970 r. był członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu, a następnie członkiem Prezydium. Od 1974 r. do 1986 r. był wiceprezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu. Ponadto Adam Jarzembowski w Oddziale Okręgowym w Poznaniu był w 1964 r. współorganizatorem „Ośrodka Zmechanizowanej Rachunkowości”, członkiem Rady Programowej Usługowego Zakładu Rachunkowości, prekursorem szkoleń i filmów dydaktycznych z zakresu mechanizacji rachunkowości.

W uznaniu wielkich zasług w rozwoju zawodowym kadr finansowo-księgowych w Oddziale Wielkopolskim, Adam Jarzembowski był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Adam Jarzembowski był pracownikiem Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej a następnie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem „Pracowni Zmechanizowanej Rachunkowości” istniejącej przy Katedrze. Przez wiele lat był członkiem Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, wykładowcą oraz wchodził w skład władz zarządu Oddziału.

Adam Jarzembowski urodził się 2 lutego 1926 r. w Wąbrzeźnie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Poznaniu. Studia dyplomowe na Wydziale Finansów ukończył w roku akademickim 1951/1952, natomiast tytuł magistra nauk ekonomicznych uzyskał w roku akademickim 1953/1954.

Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu w 1951 r. jako asystent, a w 1954 r. – jako starszy asystent. Początkowo prowadził zajęcia z rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych. W latach 1951-1955 prowadził również nauczanie przedmiotów finansowo-księgowych dla studentów ze specjalizacji pedagogicznej.

Główną jednak domeną Jego zainteresowań stała się mechanizacja prac rachunkowych. Od 1961 r. do 1986 r. kierował w Katedrze Rachunkowości „Pracownią Zmechanizowanej Rachunkowości”. Jednocześnie był inicjatorem szkoleń z tego zakresu prowadzonych na kursach w Oddziale Wielkopolskim SKwP.

W czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz z wystawcami zagranicznymi organizował spotkania i konferencje powiązane z demonstracją nowoczesnego sprzętu i jego przydatności w eliminowaniu żmudnych prac księgowych. W środowisku poznańskim uchodził bowiem za prekursora nowoczesnej techniki w rachunkowości. Tej dziedzinie poświęcił swoje zainteresowania i czas, uzyskując na tym polu duże efekty. Opracował liczne, z reguły wdrożone do praktyki, rozwiązania z zakresu mechanizacji obliczania kosztów produkcji, zautomatyzowanego rozliczania kosztów i kalkulacji zleceń produkcyjnych, a przede wszystkim komputerowego systemu finansowo-księgowego. Osiągnięcia Adama Jarzembowskiego w zakresie stosowania nowoczesnej techniki rachunkowości były w owym czasie nie tylko z pożytkiem wykorzystywane w praktyce, ale także inspirowały dalsze prace naukowe i projektowe z dziedziny rachunkowości i informatyki stosowanej.

Adam Jarzembowski przez całe życie zawodowe był ściśle związany ze środowiskiem księgowych, a przede wszystkim z Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu SKwP. W 1957 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego, którego celem była reaktywacja działalności Oddziału w Poznaniu. W Oddziale Okręgowym w Poznaniu pełnił wiele ważnych funkcji. Od 1970 r. był członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu, a następnie członkiem Prezydium. Od 1974 r. do 1986 r. był wiceprezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Poznaniu. Ponadto Adam Jarzembowski w Oddziale Okręgowym w Poznaniu był w 1964 r. współorganizatorem „Ośrodka Zmechanizowanej Rachunkowości”, członkiem Rady Programowej Usługowego Zakładu Rachunkowości, prekursorem szkoleń i filmów dydaktycznych z zakresu mechanizacji rachunkowości.

W uznaniu wielkich zasług w rozwoju zawodowym kadr finansowo-księgowych w Oddziale Wielkopolskim, Adam Jarzembowski był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Adam Jarzembowski zmarł 16 lipca 2009 r. w Niemczech.

Opracował: Oddział Wielkopolski SKwP w Poznaniu