Edward Kosakowski, prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP  w Białymstoku i Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w latach 1999-2017.

Edward Kosakowski urodził się  15 listopada 1950 r. w Kuleszach, ówczesne województwo białostockie. W latach 1975-1981 studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, po ukończeniu której uzyskał dyplom magistra ekonomii. W 1984 roku uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, a 1992 roku został wpisany do rejestru biegłych rewidentów. W 2010 roku uzyskał kwalifikacje doradcy podatkowego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1968 roku w Wydziale Finansów Urzędu Powiatowego w Mońkach jako inspektor w referacie dochodów Państwa. Następnie w latach 1975-1982 pełnił funkcje kierownicze w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Białymstoku. Od 1983 do 2006 roku pracował w Urzędach  Skarbowych, najpierw jako zastępca, a od 1986 do 2006 roku jako naczelnik Urzędów Skarbowych w Białymstoku. W latach 2007 - 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej BUCHALTERIA Sp. z o.o.

Do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  Prezes Edward Kosakowski wstąpił w 1978 roku. Od 1983 roku pełnił funkcje statutowe w Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP, a od 1999 roku przez 18 lat był prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku, a także członkiem Prezydium Zarządu Głównego SKwP, pełniąc w nim funkcję skarbnika Zarządu.

W latach 1992-1999, tj. przez dwie kadencje, pełnił funkcję skarbnika Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Był delegatem na wszystkie zjazdy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Oprócz działalności zawodowej, Edward Kosakowski udzielał się także społecznie w działalności Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pełniąc od 2008 roku przez 9 lat  funkcję skarbnika Rady. W latach 2009-2015 był członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Edward Kosakowski był autorem licznych publikacji książkowych z dziedziny podatków – w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych – wydawanych przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP, a także artykułów o tematyce podatkowej w miesięczniku RACHUNKOWOŚĆ, w którym był członkiem Komisji Programowej. Uważał, że „bycie księgowym wymaga ogromnej wiedzy, także z prawa gospodarczego i podatkowego, bo przecież wszystko kończy się na podatkach”.

W uznaniu za swą pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg ważnych odznaczeń państwowych i resortowych, do których należą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Honorowa Zasłużony Pracownik Państwowy, złota odznaka „Zasłużony Białostocczyźnie”. W uznaniu zasług dla Stowarzyszenia oraz środowiska księgowych odznaczony został Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” oraz tą najwyższą – Złotą z Diamentem Odznaką Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W dniu 2 października 2017 roku, w czasie uroczystej gali z okazji 60-lecia Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku oraz 110-lecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, otrzymał z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

Był aktywnym działaczem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów od początku jej utworzenia. Za pracę społeczną na rzecz samorządu zawodowego biegłych rewidentów odznaczony został Złotą Odznaką KIBR oraz Medalem KIBR.

Był niekwestionowanym autorytetem, mistrzem w prowadzeniu spotkań oraz posiedzeń w sposób profesjonalny i konstruktywny. Wyróżniał się wysokim poczuciem odpowiedzialności.

Edward Kosakowski był liderem budzącym szacunek kolegów, człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, dobrym organizatorem pracy, dbającym nie tylko o cele naszej Organizacji, ale także o współpracowników. Uogólniając: praca w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych była Jego pasją i przepisem na osiągnięcie sukcesu.

Prezes Edward Kosakowski zmarł 30 października 2017 roku w Białymstoku.

Zarząd Oddziału Okręgowego w Białymstoku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doceniając szczególne zasługi Prezesa w pracy społecznej na rzecz księgowych i biegłych rewidentów, upamiętniając Jego nieocenione zasługi dla naszego środowiska zawodowego i podtrzymywania stałej pamięci o Nim, ufundował w imieniu członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce tablicę pamiątkową, która umieszczona jest w sali szkoleniowej nazwanej Jego imieniem.

Opracował: Oddział Okręgowy SKwP w Białymstoku