dr Bronisław Ciaś

Członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1978–1981, członek Zarządu Głównego w latach 1981–1990, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i księgowości zarządczej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką honorową „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.