Brunon  Brzozowski, swoje życie nierozerwalnie związał z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu, za którą został uhonorowany wieloma odznaczeniami, a także otrzymał wiele odznaczeń państwowych.

Brunon  Brzozowski urodził się 6 października 1914 r. w Grudziądzu,  zmarł 15 marca 2009 r. w Toruniu. Jego ojcem był Anastazy a matką Rozalią z domu Wilmańska.

 

 

Pierwszy kontakt z księgowością miał w 1939 r. zaczynając pracę w Przedsiębiorstwie Hurtu Paliw w Grudziądzu. Następnie w latach 1941-1944 pracował w dziale księgowości Urzędu Gminy w Grudziądzu, a od 1946 r., po ukończeniu kursu dla głównych księgowych, nieprzerwanie przez 34 lata w Zakładach Zbożowo-Młynarskich w Kętrzynie, Okręgu w Olsztynie, a od roku 1960 w Toruniu – na stanowisku głównego księgowego.
Począwszy od 1957 roku, będąc osobą uprawnioną – wpisaną na listę utworzoną przez Ministra Finansów, brał czynny udział w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Następnie, po ukończeniu Studium Rachunkowości i Ekonomiki w Warszawie oraz zdaniu egzaminów przed Państwową Komisją Egzaminacyjną (1960-1961) uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego w dwóch specjalnościach: przemysł i rolnictwo.
Od momentu reaktywowania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tj. od 1957 r., brał czynny udział w działalności Stowarzyszenia, miał legitymację członkowską nr 28.
Jako członek Wojewódzkiego Oddziału SKwP w Bydgoszczy był jednym z dziesięciu księgowych, którzy zapoczątkowali działalność Koła Terenowego, a następnie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia w Toruniu, w którym pełnił funkcję wiceprezesa. Od momentu powołania w 1993 roku Oddziału Okręgowego w Toruniu był członkiem jego zarządu, a od 1995 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. organizacyjnych. Z jego inicjatywy w dużych zakładach pracy powstawały koła zrzeszające pracowników służb finansowo-księgowych.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SKwP w Bydgoszczy, został powołany na weryfikatora orzeczeń sporządzanych przez dyplomowanych biegłych księgowych z badania sprawozdań finansowych, a w roku 1993 wpisany został na listę biegłych rewidentów (nr 341 w rejestrze).
Całe swoje dorosłe życie poświęcił rachunkowości, pracując w służbach finansowo-księgowych na stanowisku głównego ekonomisty i głównego księgowego, badając sprawozdania finansowe, występując jako biegły sądowy z zakresu rachunkowości w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Toruniu. Prowadził odczyty i wykłady w kołach przyzakładowych w różnych przedsiębiorstwach oraz na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Był autorem artykułów dotyczących działalności toruńskiego oddziału SKwP, publikowanych w miesięczniku „Rachunkowość” (ostatni pt. W grodzie Kopernika ukazał się w nr 2/2004).
Życie swoje nierozerwalnie związał z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu, za którą został uhonorowany wieloma odznaczeniami:
- Srebrna Odznaka Honorowa Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1969 r.)
- Złota Odznaka Honorowa Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1974 r.)
- XVIII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP nadał Mu godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2003 r.).

W 1978 roku w uznaniu zasług za wieloletnią pracę zawodową uhonorowany został  Odznaką Zasłużony Pracownik Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego Polskich Zakładów Zbożowych.

Brunon Brzozowski otrzymał także odznaczenia państwowe:
- w 1976 roku: Srebrny Krzyż Zasługi,
- w 1983 roku: Złotą Odznakę Za Zasługi dla Finansów PRL,
- w 1985 roku: Odznakę Za Zasługi dla Województwa Toruńskiego,
- w 1987 roku: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2013 roku Oddział Okręgowy SKwP w Toruniu postanowił uczcić Jego pamięć nadając uroczyście sali wykładowej oddziału imię Brunona Brzozowskiego.
W 1986 r. otrzymał Medal za udział w Wojnie Obronnej, stanowiący wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą – jako podchorąży uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. W 2003 r., będąc porucznikiem rezerwy otrzymał zaszczytny tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, przyznany przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.
Hobby Brunona Brzozowskiego była muzyka. Skomponował kilka utworów i napisał do nich słowa, m.in. „O Tobie marzę tylko …”, „Pamiętam ten dzień”, a także „Hymn Milicji Niepokalanej”, który wysłał na konkurs do Niepokalanowa we wrześniu 1933 r. Pisał również wiersze i humoreski: „Hymn do Boga”, „Moje wspomnienia wakacyjne”, „Moje wspomnienia szkolne”, „Bohaterom Przestworzy” (wrzesień 1932 r.). Miał także duże zdolności plastyczne.
W 1944 roku ożenił się z Marią Piwkowską, z którą dochował się czwórki dzieci: Andrzeja (ur. 1945 r.), Danutę – obecnie Grzążawską (ur. 1948 r.), Barbarę – obecnie Bagazińską (ur. 1950 r.) i syna Wojciecha (ur. 1952 r.), a także piątki wnucząt i czwórki prawnucząt.

Opracowała: Małgorzata Kowalska