Albin Bombik (1926-2018)

Księgowy, biegły rewident, społecznik, mentor młodzieży, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce związany przez blisko 60 lat jako wykładowca na kursach organizowanych przez Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wiceprezes, sekretarz i członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP.  Jako pierwszy wraz z Krystyną Cebulą zorganizował i poprowadził właśnie w Oddziale Okręgowym w Warszawie SKwP kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Włożył ogromny trud i wysiłek w podnoszenie rangi Stowarzyszenia, integrację środowiska księgowych i inicjowanie działań szkoleniowych. Dzięki Jego ogromnym staraniom zakupiony został lokal przy ulicy Płockiej, będący dziś siedzibą Oddziału i miejscem gdzie każdego roku tysiące księgowych zdobywają, podnoszą i aktualizują swoje kwalifikacje.

Był autorem wielu cenionych publikacji. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Za swoją pracę na polu dydaktycznym i społecznym otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, a także najważniejsze w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce wyróżnienie – złotą z diamentem odznakę „Zasłużony w rozwoju SKwP”.