prof. dr hab. Witold Bień (1927-2018)

Profesor doktor habilitowany, wybitny przedstawiciel nauki, nauczyciel, członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek założyciel Oddziału w Warszawie SKwP, który w znaczącym stopniu wpłynął na polską rachunkowość.

Pełnił funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Wiceministra Finansów i Prezesa Rady Nadzorczej Banku Handlowego, a jako biegły rewident zasiadał w Radzie Regionalnego Oddziału Polskiej Izby biegłych Rewidentów w Warszawie. Przez ponad pół wieku związany ze Szkołą Główną Handlową. Pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy, na który składa się ponad 360 publikacji poświęconych rachunkowości, bankowości, inwestycji i ekonomiki przedsiębiorstw. Wyróżniony tytułem honoris causa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i biznesowymi.

Profesor Bień wiele serca i ciężkiej pracy poświęcił dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce najpierw jako członek założyciel, następnie jako członek i Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz Prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia. Dokładał wszelkich starań aby oferowane formy szkolenia nie tylko odpowiadały stale zmieniającym się przepisom prawa, ale także potrzebom słuchaczy. Wyrazem docenienia zasług profesora nie tylko dla Stowarzyszenia, ale również całego środowiska księgowych było nadanie Mu godności Członka Honorowego oraz wielu odznaczeń, w tym najważniejszego w Stowarzyszeniu odznaczenia – Złotej z diamentem odznaki „Zasłużony w rozwoju SKwP”.