Edward Mikołajczak był inicjatorem uruchomienia i kontynuowania działalności szkoleniowej służb finansowo-księgowych. Nawiązał współpracę z uczelniami wyższymi w Poznaniu, gdzie pozyskiwał wybitnych wykładowców do prowadzonych szkoleń w Zielonej Górze. Funkcję prezesa zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze sprawował przez 28 lat.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń.
Edward Mikołajczak urodził się 12 października 1919 r. w miejscowości Sarnowa, woj. poznańskie. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Zasłużony, wieloletni działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany biegły księgowy, który potrafił połączyć pracę zawodową w rachunkowości z działalnością społeczną w zielonogórskim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Edward Mikołajczak ukończył szkołę podstawową w Sarnowej, pow. Rawicz, a następnie Technikum Ekonomiczne w Zielonej Górze w 1969 r. Tytuł magistra obronił na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu po napisaniu pracy pt. „Możliwości rozwoju miasta Zielona Góra", której promotorem był prof. dr hab. Zdzisław Dąbrowski. Tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego o specjalności przemysłu uzyskał w 1977 r.
W latach 1939 - 1945 pracował jako robotnik przymusowy w sklepie żelaznym w Krobi. Po II wojnie światowej podjął pracę w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu Wlkp. W 1950 r. został przeniesiony do Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję głównego księgowego Budżetu Wojewódzkiego do chwili przejścia na emeryturę w 1988 r.
W 1960 r. Edward Mikołajczak został prezesem Zarządu zielonogórskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jego zasługą jest rozwój działalności Oddziału nastawionej na wszechstronne niesienie pomocy księgowym w rozwiązywaniu problemów merytorycznych. W rezultacie, niezwłocznie wzrosła liczba członków Stowarzyszenia, które pod koniec 1960 r. wynosiła 226 osób, a w 1974 r. ponad 6 tysięcy. Był ponadto założycielem oddziałów terenowych w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Nowej Soli i Żarach oraz 46 kół branżowych, 14 kół międzybranżowych i 17 kół zakładowych.
Edward Mikołajczak był inicjatorem uruchomienia i kontynuowania działalności szkoleniowej służb finansowo-księgowych. Nawiązał współpracę z uczelniami wyższymi w Poznaniu, gdzie pozyskiwał wybitnych wykładowców do prowadzonych szkoleń w Zielonej Górze.
Funkcję prezesa zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze sprawował do chwili nagłej śmierci w dniu 4 maja 1988 r., tj. przez 28 lat. Zielonogórskie środowisko księgowych zostało dotknięte bolesną stratą. Zmarł długoletni prezes Zarządu Oddziału. Jego osobistym kontaktom Oddział zawdzięcza nawiązanie szerokiej współpracy z władzami lokalnymi administracji, ze środowiskiem naukowym Poznania, a także z działaczami Stowarzyszenia szczebla centralnego w Warszawie.
Za pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę za Zasługi dla Finansów, medale 10-lecia, 20-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, Zasłużony Pracownik Rady Narodowej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, złotą odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce".
Edward Mikołajczak był delegatem na Zjazdach Krajowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1960 - 1988.
Ożenił się z Marią, z domu Seifert. Mieli dwoje dzieci: córkę Ludwikę, z zawodu nauczycielkę szkoły średniej oraz syna Andrzeja - informatyka, współwłaściciela firmy komputerowej w Zielonej Górze.
Edward Mikołajczak zmarł 4 maja 1988 r. w Zielonej Górze.

Opracował: Stanisław Gauza