Pamiętając o tych, którzy odeszli prezentujemy ich sylwetki.