Prezesi  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2024-1907)

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2023 roku

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes SKwP Oddziału Okręgowego w Szczecinie, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, członek Komitetu Standardów Rachunkowość, autor ponad 300 publikacji, doradca podatkowy.

Więcej informacji

 

Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2019-2023

Biegły rewident, prezes Zarządu Głównego (2019-2023) oraz Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie (1999-2023) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent SGPiS w Warszawie. Wybitny specjalista w zakresie rachunkowości, finansów i rewizji finansowej. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości a także na kursach dla biegłych rewidentów organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Autor i współautor kilku książek z zakresu ekonomii i finansów.

Więcej informacji

Franciszek Wala, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2014-2019

⇒Więcej informacji

prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner, prezes Stowarzyszenia w latach 2003-2014

Ponad dziesięć lat był prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członkiem Organizacji od 1957 roku. Wiele lat działał jako członek, a w latach 1989-2003 przewodniczący Rady Naukowej SKwP. Niezwykle czynny na wielu polach, zarówno na niwie naukowej, społecznej,  jak i politycznej, miał bardzo bogaty życiorys.

Więcej informacji

doc. Jerzy Sablik, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1981-2003 

Przez ponad trzydzieści lat kierował Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, najpierw w Poznaniu, a później w Warszawie. W uznaniu wielkiego wkładu na rzecz Stowarzyszenia został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. SKwP obdarzyło Go w 1987 r. godnością „Członka Honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Więcej informacji

dr Bronisław Ciaś, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1978-1981 

Członek honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1978–1981, członek Zarządu Głównego w latach 1981–1990, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i księgowości zarządczej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką honorową „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

⇒Więcej informacji

Zdzisław Paryziński, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1964-1978 

⇒Więcej informacji

Kazimierz Sowa, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1963-1964 

⇒Więcej informacji

Stanisław Skrzywan, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1958-1963 

⇒Więcej informacji

Henryk Sachs, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1917-1932

⇒Więcej informacji

Konrad Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1907-1917 i 1932-1939

⇒Więcej informacji