Dnia 28 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, podczas którego uroczysto otwarto Centrum Rozwoju Zawodowego Księgowych, które stanowi wyjątkowe miejsce dedykowane upamiętnieniu historii zawodu księgowego i SKwP.

Jest to kolejna inicjatywa SKwP na drodze pielęgnacji dziedzictwa polskich księgowych oraz edukacji na temat roli zawodu księgowego.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia tego unikatowego miejsca!

GALERIA

NAJWAŻNIEJSZE DATY

PREZESI SKwP

SYLWETKI ZASŁUŻONYCH DZIAŁACZY

CIEKAWOSTKI Z HISTORII SKwP