Dnia 28 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, podczas którego uroczysto otwarto Centrum Rozwoju Zawodowego Księgowych, które stanowi wyjątkowe miejsce dedykowane upamiętnieniu historii zawodu księgowego i SKwP.

Jest to kolejna inicjatywa SKwP na drodze pielęgnacji dziedzictwa polskich księgowych oraz edukacji na temat roli zawodu księgowego.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia tego unikatowego miejsca!