We wszystkich oddziałach okręgowych działają niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które prowadzą działalność edukacyjną. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń odsyłamy Państwa do stron oddziałów okręgowych i strony Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od wielu lat jest liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych. Prowadzi szkolenia przygotowujące gruntownie do zawodu księgowego oraz w zakresie doskonalenia i aktualizacji wiedzy.

W 2009 roku Stowarzyszenie opracowało system certyfikacji zawodu księgowego, obejmujący cztery stopnie kwalifikacji. I stopień - księgowy, II stopień - specjalista ds. rachunkowości, III stopień - główny księgowy, IV stopień - dyplomowany księgowy. Dyplomowany księgowy to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

W 2013 roku w celu wsparcia rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości  Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustanowił tytuł „certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Uzyskać go może osoba, która po spełnieniu określonych wymagań odbędzie szkolenie i zda egzamin kwalifikacyjny. Certyfikowanym ekspertem usług księgowych jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje ok. 350 wykładowców - specjalistów z dziedziny rachunkowości, biegłych rewidentów i nauczycieli akademickich. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi działalność szkoleniową w 27 niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego (w 26 oddziałach okręgowych w całej Polsce i w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych).

close