Aktualności

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY
Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminu dla kandydatów 
na dyplomowanych księgowych na dzień 10.12.2023 r.  
  • miejsce egzaminu – Warszawa,
  • termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 19.11.2023 r. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: pawel.krzywina@skwp.pl

Po zdaniu egzaminu osoby zainteresowane, po spełnieniu dodatkowych wymagań, moga wystąpić o wpis na listę dyplomowanych księgowych i uzyskać certyfikat SKwP.

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

Nowy regulamin ustawicznego doskonalenia zawodowego

Uchwała nr Obieg/208/2020 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie Regulaminu ustawicznego doskonalenia zawodowego

 

23.04.2021

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

Zmiana wymagań dotyczących praktyki zawodowej i jej dokumentowania dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (zmiana § 4 i § 5 Regulaminu wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego)

DYPLOMOWANY KSIĘGOWY

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.