Aktualności

Dyplomowany księgowy

"Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że odwołane w październiku i listopadzie 2020 r. egzaminy dla kandydatów na dyplomowanych księgowych zostaną przeprowadzone w dniu 30 stycznia 2021 r."

Dyplomowany księgowy

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych na dzień:
• 30.01.2021 r. w Poznaniu - termin składania wniosków upływa w dniu 8.01.2021 r.

Dyplomowany księgowy

Zmiana wymagań dotyczących praktyki zawodowej i jej dokumentowania dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (zmiana § 4 i § 5 Regulaminu wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego)

Dyplomowany księgowy

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.