Aktualności

Dyplomowany księgowy

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów dla kandydatów na dyplomowanych księgowych na dzień:
• 17.10.2020 r. w Warszawie - termin składania wniosków upływa w dniu 26.09.2020 r.,
• 21.11.2020 r. w Bydgoszczy - termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2020 r.

Dyplomowany księgowy

Zmiana wymagań dotyczących praktyki zawodowej i jej dokumentowania dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (zmiana § 4 i § 5 Regulaminu wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego)

Dyplomowany księgowy

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.