Aktualności

Dyplomowany księgowy

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, wprowadzonym nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960),
Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna postanawia do odwołania zawiesić stacjonarne egzaminy dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Dyplomowany księgowy

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów dla kandydatów na dyplomowanych księgowych na dzień:
• 17.10.2020 r. w Warszawie - termin składania wniosków upływa w dniu 26.09.2020 r.,
• 21.11.2020 r. w Bydgoszczy - termin składania wniosków upływa w dniu 31.10.2020 r.

Dyplomowany księgowy

Zmiana wymagań dotyczących praktyki zawodowej i jej dokumentowania dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (zmiana § 4 i § 5 Regulaminu wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego)

Dyplomowany księgowy

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.