Aktualności

Dyplomowany księgowy

Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów dla kandydatów na dyplomowanych księgowych na dzień:
25.06.2022 r. w Poznaniu termin składania wniosków upływa w dniu 3.06.2022 r.

Wnioski  o dopuszczenie do egzaminu proszę przesyłać na adres pawel.krzywina@skwp.pl

Opłatę za egzamin w wysokości 450 zł proszę kierować na konto:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
PKOBP Oddział 15 w Warszawie Al. Jerozolimskie 7. 00-950 Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Dyplomowany księgowy

Nowy regulamin ustawicznego doskonalenia zawodowego

Uchwała nr Obieg/208/2020 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie Regulaminu ustawicznego doskonalenia zawodowego

 

23.04.2021

Dyplomowany księgowy

Zmiana wymagań dotyczących praktyki zawodowej i jej dokumentowania dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (zmiana § 4 i § 5 Regulaminu wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego)

Dyplomowany księgowy

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych.