ZSK dla BCU

Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji BCU m. in. poprzez organizację seminariów informacyjnych i spotkań roboczych.

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) mają być zaawansowanymi technologicznie placówkami kształcenia branżowego – łącznikami pomiędzy szkołami, uczelniami, organami prowadzącymi oraz branżami. Ich idea wykracza poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. W BCU młodzież, nauczyciele i osoby zatrudnione w poszczególnych gałęziach gospodarki będą mieć dostęp do najbardziej nowoczesnych w danej dziedzinie technologii. Dzięki temu będą mogli zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, zwłaszcza w kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

>> Więcej informacji <<<

Pozostałe aktualności