Zawód księgowego – kierunki rozwoju! Wstępne wnioski z prekonsultacji dokumentu pn. Zawód księgowego – kierunki rozwoju

W dniu 9 maja 2022 r. odbyło się webinarium "Przyszłość zawodu księgowego w Polsce", którego organizatorem był Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach prekonsultacji dokumentu pn. Zawód księgowego – kierunki rozwoju.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali: prof. Ewa Walińska – przewodnicząca komisji ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością, działającej w ramach Rady Naukowej SKwP, Aneta Lech – przewodnicząca komisji biur rachunkowych, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – wiceprezes zarządu głównego SKwP.

Podczas debat odpowiadano, między innymi, na następujące pytania:

  1. Jakie są skutki deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg?
  2. Czy zawód księgowego powinien być uregulowany, objęty dobrowolną profesjonalizacją czy – tak jak jest obecnie – w pełni otwarty?
  3. Jakie czynności wchodzące w zakres obowiązków księgowych powinny być zastrzeżone dla osób posiadających uprawnienia?
  4. Jakie są szanse i zagrożenia związane z uregulowaniem zawodu lub jego profesjonalizacją?

Podczas webinarium zostały przedstawione wstępne wnioski zespołów działających w ramach Rady Naukowej SKwP dotyczące:

  • słownika pojęć i mapy zawodów związanych z rachunkowością,
  • przeglądu rozwiązań międzynarodowych w zakresie uregulowania/zdefiniowania zawodu księgowego,
  • relacji między księgowymi a doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

Webinarium było również okazją do przedstawienia wstępnych wyników badania ankietowego w ramach akcji #SluchamyKsiegowych, w którym wzięło udział ponad 3 100 respondentów.

Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem, Ministerstwo Finansów zapowiedziało udostępnienie nagrania webinarium.

Zachęcamy do wyrażania opinii na temat kierunków uregulowania zawodu księgowego na adres: zawodksiegowego@skwp.pl

10 maja 2022 r.

Pozostałe aktualności

close