XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zawód księgowego – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju zawodu"

Konferencja składała się z trzech części.
Pierwsza z nich, była wprowadzeniem do późniejszych debat i uczestniczyli w niej:
 • Agnieszka Stachniak z Ministerstwo Finansów, zastępca dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, Przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości, która mówiła o prekonsultacjach dotyczących przyszłości zawodu księgowego w Polsce
 • dr hab. Stanisław Hońko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, Prezes O/O SKwP w Szczecinie, który zaprezentował wyniki badań SKwP dotyczące uregulowania i zdefiniowania zawodu księgowego
 • dr Marcin Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego, który przedstawił rozwiązania międzynarodowe regulacji zawodu księgowego w poszczególnych krajach
W drugiej części odbyła się Debata pod hasłem "Czy potrzebne jest ograniczenie dostępu do zawodu księgowego?" Moderatorem debaty był dr hab. Stanisław Hońko. Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania:
 • Jakie są argumenty za i przeciw ograniczeniu dostępu do zawodu księgowego?
 • Czy ograniczenie dostępu do zawodu może wpłynąć na prestiż zawodu?
 • Jakie są konsekwencje braku ograniczenia dostępu do zawodu księgowego
 • Czy ograniczenie dostępu do zawodu może spowodować zmniejszenie konkurencji między biurami rachunkowymi?
 • Czy ograniczenie dostępu do zawodu pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące nieuprawnionego świadczenia czynności doradztwa podatkowego?
W trzeciej części odbyła się kolejna Debata pod hasłem "Jakie mogą być kierunki zmian w dostępie do zawodu księgowego?" Moderatorem debaty była prof. Ewa Walińska z Uniwersytet Łódzki. Uczestnicy starali się przedstawić w debacie:
 • możliwe kierunki ograniczenia dostępu do zawodu księgowego (regulacje, certyfikacje, profesjonalizacje, licencjonowanie),
 • koszty i korzyści ograniczenia dostępu do zawodu księgowego,
 • możliwe rozwiązania organizacyjne oraz
 • zakres czynności objętych reglamentacją
Na Konferencji miało miejsce wręczenie odznak Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Złotą odznakę otrzymał Sebastian Goschorski oraz Beata Sadowska. Odznaki srebrne otrzymali: Grażyna Dąbrowska, Beata Dudziak, Agnieszka Zamaro-Wiśniewska oraz Tomasz Zygmański. Na konferencji odbyło się również uroczyste ślubowanie Waldemara Gos, który otrzymał tytuł Dyplomowanego Księgowego SKwP. Wszystkim składamy gorące gratulacje.
Aktywne uczestnictwo w dyskusjach związanych z przyszłością zawodu księgowego jest bardzo ważne, gdyż dzięki temu możemy mieć pogląd oraz wpływ na regulację. A to jak wiemy, jest kluczem do polepszenia obecnej sytuacji księgowych, w szczególności biur rachunkowych.
Tym samym zapraszam Was do wypełnienia ankiety, przygotowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce . Link do ankiety znajduje się poniżej.

27 maja 2022 r.

Pozostałe aktualności