XXIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

XXIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny odbył się w dniach 21-22 czerwca br. Wybrano na nim naczelne organy władz na kadencję 2023-2026.

Zarząd Główny wybrał ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego.

Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu

W skład Prezydium Zarządu Głównego SKwP weszli:

- dr hab. Stanisław Hońko , prof. US – prezes,

- dr Paweł Zieniuk – wiceprezes,

- dr hab. Grażyna Voss, prof. PB – wiceprezes,

- Ewa Komorowska – skarbnik,

- Leszek Lewandowicz – sekretarz.

Na przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Bożenę Pustelnik, natomiast przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego została Anita Tomaszewska.

26 czerwca 2023 r.

Pozostałe aktualności