Wyjaśnienia MZ w sprawie nieuwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dodatnich różnic remanentowych za 2022 r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wielokrotnie poruszało problem rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach od 1 stycznia 2022 r. W celu jego rozwiązania zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienia.
Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia  20 marca 2023 r. (nr DLU.704.244.2023.MR) w sprawie zgłaszanych problemów dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne, udzieliło odpowiedzi dotyczącej między innymi nieuwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dodatnich różnic remanentowych za 2022 r. Temat ten jednak nadal budzi wątpliwości, dlatego Stowarzyszenie ponownie zwróciło się do Ministerstwa z prośbą o jego doprecyzowanie.

https://skwp.pl/aktualnosc/wyjasnienia-mz-w-sprawie-nieuwzgledniania-w-podstawie-wymiaru-skladki-zdrowotnej-dodatnich-roznic-remanentowych-za-2022-r/

25 kwietnia 2023 r.

Pozostałe aktualności