Wizualizacja Biur Rachunkowych

Biura Rachunkowe wpisane do Bazy, spełniające dodatkowo określone warunki, mogą dodatkowo posługiwać się specjalnym znakiem graficznym oraz korzystać z materiałów wizualizacyjnych. Aby dotrzymać do nich dostęp, należy spełnić poniższe kryteria:

  • właściciel biura rachunkowego prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, lub wspólnik spółki cywilnej, jest członkiem zwyczajnym SKwP
  • biuro rachunkowe prowadzone w ramach spółki prawa handlowego, jest członkiem wspierającym SKwP
  • biuro rachunkowe jest sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

Biuro Rachunkowe wpisane do Bazy i spełniające powyższe kryteria, może otrzymać materiały wizualizacyjne - wystarczy zalogować się do Bazy i w trybie edycji pobrać materiały.

28 lipca 2023 r.

Pozostałe aktualności