Uregulowanie zawodu księgowego

Czy uregulowanie zawodu księgowego, miałoby pozytywne odzwierciedlenie w szkołach i uczelniach, związanych z takimi zawodami jak technik ekonomista czy technik rachunkowości? W jaki sposób szkoły mogłyby na tym skorzystać?
Na mającej ostatnio Konferencji dla nauczycieli Księgowy doradcą biznesu – nowe wyzwania stojące przed księgowymi, organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie wspólnie ze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Łodzi oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli, staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania. Mówiliśmy również o stereotypach obciążających zawód księgowego, przyszłych kluczowych kompetencjach oraz wpływu Polskiego Ładu na księgowych.
Panel był bardzo interesujący, zważywszy na dorobek naukowy oraz praktyczny osób, które w nim występowały, a byli nimi:
  • Bożena Wilk, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/0 w Łodzi, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz partner w spółce audytorskiej,
  • Dariusz Łuków, nauczyciel akademicki oraz główny księgowy z 15-letnim stażem,
  • Anna Pawlak, nauczyciel i wykładowca akademicki oraz główna księgowa z 27-letnim stażem,
  • Monika Fibich, nauczyciel, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie,
  • Sylwia Rzepka, Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyrektor ds. księgowości z 15-letni stażem.
Moderatorem całego panelu był dr hab. Stanisław Hońko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, prezes Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie, doradca podatkowy.
Było niezmiernie miło, móc podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, w tym inspirującym panelu. Serdecznie dziękuję Stanisław Hońko za zaproszenie.
Tym samym przypominam, o włączenie się w uregulowanie zawodu księgowego, poprzez wypełnienie poniższej ankiety.
3 kwietnia 2022 r.

Pozostałe aktualności