Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych na dzień:
• 30.01.2021 r. w Poznaniu - termin składania wniosków upływa w dniu 8.01.2021 r.

Pozostałe aktualności