Spotkanie biur rachunkowych

Mające miejsce ostatnio spotkanie w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski było bardzo efektywne.

W ramach Zespołu Dobrych Praktyk Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP omówiła procedurę AML dla biur rachunkowych. Poza ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, została przeprowadzona dyskusja związaną z tematyką biur rachunkowych.

Następnie w ramach Klubu Biur Rachunkowych Adam Kołodziejczyk, doradca podatkowy, przedstawił najnowsze zmiany w SLIM VAT. Dziękujemy wszystkim za owocne spotkanie.

29 marca 2023 r.

Pozostałe aktualności