Spotkanie w Ministerstwie Finansów
Dla wielu biur rachunkowych rok 2021 przyniósł wiele wyzwań, w implementacji procedur związanych z „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Zgodnie z prawem, na wszystkie mikro podmioty zajmujące się outsourcingiem księgowym, nałożono obowiązek wdrożenia Dyrektywy AML.
Mające miejsce ostatnio spotkanie w Ministerstwie Finansów z ewaluatorami Rady Europy, pokazało ogromną przepaść w praktycznym zastosowaniu ustawy AML pomiędzy małymi i dużymi podmiotami obrotu gospodarczego. Dysproporcje te wynikają z założeń samej ustawy, która nałożyła obowiązek wdrożenia jej niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. A przecież mikro i małej wielkości jednostki mają całkowicie inną specyfikę działalności. Tym samym, niebezpieczeństwo prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest praktycznie znikome.
Jako reprezentantka małych biur rachunkowych z ramienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce miałam okazję przedstawić ewaluatorom Rady Europy mój światopogląd, dotyczący ustawy AML. W spotkaniu uczestniczył również Radomir Szaraniec, który wniósł wiele do dyskusji.
24 stycznia 2022 r.

Pozostałe aktualności