Spotkanie w Klubie Biura Rachunkowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Częstochowie

Wyśmienita atmosfera towarzyszyła nam na spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Częstochowie.

Dyskusja związana z dobrymi praktykami, przyszłością zawodu księgowego oraz rozwiązywaniem bieżących problemów zawodowych, była niezmiernie owocna.

Spotkanie prowadziła Katarzyna Tomczyk, przewodnicząca Klubu Biur Rachunkowych wraz z Sylwią Rzepka, sekretarzem Komisji Biura Rachunkowych SKwP.

5 września 2022 r.

Pozostałe aktualności

close