Robocze spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających biura rachunkowe z przedstawicielami Ministerstwa Finansów odbyło się 13 września 2021 r.

Spotkanie dotyczyło zdefiniowania roli i funkcji biur rachunkowych. Wstępne zasady postępowania przy wdrażaniu w życie nowych unormowań ustalono w atmosferze wzajemnego zaangażowania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

  • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  • Krajowej Izby Biur Rachunkowych,
  • Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych,
  • Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

 

13.09.2021

Pozostałe aktualności